Sunday, November 06, 2011

korban

1 comment:

speak on mind said...

meletup baju..pink lagi! Nasib tak kena kejar kat lembu-lembu yang nak dikorbankan tu:-) hahahaha...